Positive: Professionalism, Quality, Responsiveness, Value

Vanaf het eerste moment hebben wij een fijn gevoel gehad bij Anna en Barbara. Zij lieten ons nadenken over de mogelijkheden, maar gaven ons ook voorbeelden die ons hebben geïnspireerd. Een groot pluspunt is dat ze met z’n tweeën tegelijk werken, waardoor de foto’s vanuit verschillende perspectieven zijn genomen. Ondanks dat ze met z’n tweeën zijn, waren ze vrijwel onzichtbaar. Je had niet het gevoel dat er continue gefotografeerd werd. Dit heeft ook veel spontane foto’s opgeleverd. Een dag na de bruiloft kregen we al een aantal foto’s die we konden delen met familie en vrienden. Heel fijn, aangezien we erg nieuwsgierig waren en hierdoor konden nagenieten van de mooie dag. Wij zouden iedereen Zus en Zo aanraden! Los van hun professionele kwaliteit, zijn het ook ontzettend vriendelijke en meedenkende fotografen.

From the first moment we had a nice feeling with Anna and Barbara. They made us think about the possibilities, but also gave us examples that inspired us. A big plus is that they work in pairs at the same time, so the photos were taken from different perspectives. Despite being in pairs, they were virtually invisible. You didn’t feel like there was continuous shooting. This also resulted in a lot of candid photos. A day after the wedding we already received a number of photos that we could share with family and friends. Very nice, since we were very curious and because of this we could enjoy the beautiful day. We would recommend Zus en Zo to everyone! Apart from their professional quality, they are also incredibly friendly and thoughtful photographers.

Anna en Barbara hebben ons enorm blij gemaakt met de hoge kwaliteit van fotografie en de ruimte die ze boden om onze eigen wensen in te brengen. Zo hielpen ze ons na afloop kiezen in welke stijl we de foto’s opgeleverd wilden hebben. Het feit dat we twee fotografen hadden op onze bruiloft was een groter voordeel dan we aanvankelijk hadden voorzien. Doordat ze ieder verschillende posities innamen, was er veel minder ‘loop’ tijdens de ceremonie. In onze beleving zijn ze echt geruisloos te werk gegaan en hebben veel meer op beeld vastgelegd dan wij zelf hebben meegekregen op onze dag. Anna en Barbara zijn 2 super gedreven, lieve en bekwame fotografen en zussen die echt voor topfotografie hebben gezorgd voor een zeer bereikbare prijs. Dik aan te bevelen.

Anna and Barbara made us very happy with the high quality of photography and the space they offered to bring in our own wishes. For example, afterwards they helped us choose the style in which we wanted the photos delivered. The fact that we had two photographers at our wedding was a greater advantage than we initially anticipated. Because they each took different positions, there was much less ‘walking’ during the ceremony. In our experience, they worked really without making a sound and captured much more than we experienced ourself on our day. Anna and Barbara are 2 super driven, sweet and skilled photographers and sisters who have really provided top photography for a very affordable price. Highly recommended.

De zussen van Zus en Zo Foto hebben duidelijk veel plezier in het fotograferen. Ze zijn ongelooflijk enthousiast en hebben een aanstekende lach. Wij hebben een leuke ervaring gehad met deze twee professionele fotografen. Het was een ontspannende fotoshoot en ze bruisen van leuke ideeën. De foto’s zijn erg mooi geworden. We zijn erg tevreden met de grote hoeveelheid foto’s. We zouden ieder ander aanraden met deze twee gezellig dames op stap te gaan voor een fotoshoot.

The sisters of Zus and Zo Foto clearly enjoy taking photographs. They are incredibly enthusiastic and have an infectious smile. We had a great experience with these two professional photographers. It was a relaxing photo shoot and they are buzzing with great ideas. The photos have turned out very beautiful. We are very satisfied with the large amount of photos. We would recommend everyone else to go out with these two nice ladies for a photo shoot.

Positive: Professionalism

Dankzij deze vakkundige en vriendelijke dames hebben we onvergetelijke herinneringen van onze bijzondere trouwdag op 17-7-2020.
Zo ontzettend blij en tevreden dat zij ons deze mogelijkheid hebben aangedragen.
Dankjewel voor het mooie werk en de fantastische inzet.
Rini van Son en Bianca Giesbert uit Goes.

Thanks to these skilled and friendly ladies, we have unforgettable memories of our special wedding day on 7/17/2020.
So very happy and satisfied that they presented us with this opportunity.
Thank you for the great work and fantastic effort.
Rini van Son and Bianca Giesbert from Goes.