Kleurbewerkingen

We krijgen heel wat vragen over onze stijl van fotografie. Want ja: er zijn zo veel: bruine tinten (helemaal in nu), light & airy, moody, bold, emotional & colourful. We houden beide van diepe kleuren met veel contrast. Het is ook de “look” die onze foto edits krijgen. Echter is het zo dat we altijd heel veel overleggen met de klant. Dus ook de kleuren stelling. Elke bruiloft is anders en gemaakt in verschillende licht omstandigheden, verschillende omgevingen en andere seizoenen. We bewerken altijd een van de fotos in verschillende kleuren versies (die wij passend vinden bij de shoot) en vragen altijd het bruidspaar welke van de versies ze het mooist vinden. Dan bewerken we alle fotos in de gekozen kleuren stelling. Daarnaast vinden we zwart-wit foto’s heel erg mooi en tijdloos en daarom bewerken we als extra een aantal foto’s van de shoot ook in zwart-wit. 

 

We get a lot of questions about our style of photography. Because there are so many: brown tones (very popular now), light & airy, moody, bold, emotional & colorful. We both like dip colors with lots of contrast. It is also the “look” that our photo edits get. However, we always consult a lot with the customer. So also, the color scheme. Every wedding is different and made in different light conditions, different environment and other season. We always edit one of the photos in different color versions (which we find appropriate for the shoot) and always ask the bridal couple which of the versions they like best. Then we edit all photos in the chosen color scheme. In addition, we find black and white photos very beautiful and timeless, which is why we additionally edit several photos from the shoot in black and white.

Mariska&Martin

We houden heel veel van intensieve kleuren, maar soms maken we een hele reeks in zwart-wit. Tijdloos – vinden jullie niet?
Wist je dat we bij elke shoot van een aantal foto’s naast de kleuren versie ook een zwart-wit versie als extra leveren?

We love intensive colors very much, but sometimes we make a whole series in black and white. Timeless – don’t you think?
Did you know that with every shoot of a number of photos, in addition to the color version, we also provide a black and white version as an extra?

Fiona & James

De bruiloft van Fiona & James was een internationale bruiloft. De families zijn helemaal van Frankrijk en van Ierland naar Rotterdam gereisd. De bruioft is geheel gehouden op bootrestautant Vessel 11 bij de Leeuwenhaven. Het was eind oktober en daarom hebben we allerlei mooie overdekte shoot locaties opgezocht en besproken met het bruidspaar. Uiteindelijk hoefden we daar  helemaal geen gebruik van te maken – het werd 22 graden en helemaal droog. Wat hebben we genoten van het prachtig najaarsweer tijdens de shoot van het bruidspaar. We hebben zelfs een kleine tochtje met de Rotterdamse water taxi gemaakt.

 

Fiona & James’ wedding was an international one. The families have traveled all the way from France and Ireland to Rotterdam. The wedding took place entirely at the boat restaurant Vessel 11 at the Leeuwenhaven. It was the end of October and that is why we looked up all kinds of beautiful indoor shootlocations beforehand. In the end we didn’t have to use the indoor locations at all – it got to 22 degrees and stayed completely dry. How we enjoyed the beautiful year-end weather during the shoot of the bridal couple. We even made a small trip with the Rotterdam water taxi.

Styled Wedding Shoot

27 november 2021 hebben we meegedaan aan een supertoffe Styled Wedding Shoot. Wat hebben we super genoten van deze dag! De locatie voor de shoot was de prachtige Orangerie Elswout. Wat is het een top trouwlocatie – een echte aanrader! We hadden er super veel zin in. Het is altijd fijn om collega bruidsfotografen en leveranciers van de trouwbranche te ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De dag begon voor ons best vroeg en met heel veel regen en 2 graden op de thermometer! We hadden direct medeleven met de bruidspaar modellen (vooral de meiden ; ) ). Eens aangekomen op de locatie zijn we begonnen met verkenen van de opstellingen die Sanne en Sanne van de Your Forever Stories in samenwerking met Amanda van The Weddingassistant gerealiseerd hadden. We hebben heel mooie foto’s gemaakt van de tafel arrangementen, mooie flatlays met prachtige uitnodigingen gemaakt door Bemarried en ringen van Rings of Love; en de mooie taart van Jetaarten (die overigens superlekker was ; ) ). Als de kers op de taart kwam er een prachtige Ford Mustang Convertible (een droom auto van Anna) van Spark Exclusieve (jammer dat we geen ritje mochten maken ; ) ). Het weer wou niet echt mee werken op eerste gezicht, maar heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat de warme, knusse en intieme sfeer van de in scene gezette bruiloft nog meer tot zijn recht kwam. Wat is het een bijzondere herfst bruidsfoto’s reportage geworden!

November 27, 2021 we participated in a super cool Styled Wedding Shoot. We really enjoyed this day! The location for the shoot was the beautiful Orangerie Elswout. What a top wedding location it is – highly recommended! We were really looking forward to the shoot. It is always nice to meet colleagues wedding photographers and suppliers of the wedding industry to exchange experiences. The day started quite early for us and with a lot of rain and 2 degrees on the thermometer! We immediately felt empathy for the bridal couple models (especially the girls ; ) ). Once we arrived at the location, we started exploring the setups that Sanne and Sanne from Your Forever Stories had realized in collaboration with Amanda from The Weddingassistant. We took very nice pictures of the table arrangements, nice flatlays with beautiful invitations made by Bemarried and rings from Rings of Love; and the beautiful cake from Jetaarten (which was super delicious by the way ; ) ). As the icing on the cake came a beautiful Ford Mustang Convertible (Anna’s dream car) from Spark Exclusive (too bad we weren’t allowed to take a ride ; ) ). The weather did not really want to cooperate at first sight, but in the end it ensured that the warm, cozy and intimate atmosphere of the staged wedding came into its own. What a special autumn wedding photo coverage it has become!

Bruiloft J&D

Trouwen in Corona tijd is niet makkelijk en onzeker. Ook voor dit bruidspaar was het een uitdaging – hun bruiloft werd 2 keer uitgesteld en daarbovenop moesten ze op het laatste moment een andere trouwfotograaf gaan zoeken! We hebben elkaar woensdag voor het eerst gesproken en vrijdag stond de bruiloft gepland. We hadden dus 1,5 dag om alles te bespreken en voor te bereiden. Gelukkig was het helemaal geen probleem en we hadden direct een goede click met elkaar. Iedereen ging in oplossingen denken en hadden we in “no-time” een plan staan. Vrijdag was het zo ver. We gingen naar de trouwlocatie toe en wat hebben we een prachtige dag gehad, met fantastische mensen, top locatie, geweldig herfst weer (22 graden ; ) ) en prachtige decoraties. Alles kwam tot een zeer mooi geheel. Wat een feest om dit allemaal vast te mogen leggen! Weer een blije klant erbij . Daar doen we het immers voor (Oké ook een beetje voor onszelf – want ons werk blijft toch echt onze passie ).

Getting married in Corona time is not easy and uncertain. It was also a challenge for this bridal couple – their wedding was postponed 2 times and on top of that they had to find another wedding photographer at the last minute! We met for the first time on Wednesday and the wedding was planned on Friday. So we had 1,5 day to discuss and prepare everything. Fortunately it was no problem at all and we immediately understood each other very well. Everyone started thinking in solutions and we had a plan in no time. Friday was the big day. We went to the wedding location and what a beautiful day we had, with fantastic people, top location, great autumn weather (22 degrees ; ) ) and beautiful decorations. Everything came to a very nice whole. What a joy to capture all of this! Another happy customer. After all, that’s what we do it for (OK also a bit for ourselves – because our work truly remains our passion).

Mariëlle&Vincent

De foto’s van Mariëlle en Vincent hebben we op drie verschillenden locaties gedaan: gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, restaurant de Knip in Voorschoten en de prachtige park Clingendael in Den Haag.
Na een ceremonie vol prachtige emoties en mooie livemuziek verzorgt door de familie van het bruidspaar, zijn we naar het restaurant De Knip gegaan, waar de vader van de bruidegom een hele leuke verassing voorbereid had: een echt huwelijksbootje!
Omdat de dag langer dan gepland is geworden en zowel de bruid (die zwanger was) als het dochtertje van het bruidspaar heel erg moe werden en het ook begon te regenen, hebben we samen met het bruidspaar besloten om hun sessie op een andere dag te plannen. Ze hebben gebruik gemaakt van ons aanbod van de “Andere dag bruidspaar shoot” (zie onze investering pagina).
We hebben 2 dagen later met het bruidspaar en hun dochtertje een prachtige shoot op Clingendael gedaan. We hebben veel complimenten over deze mogelijkheid van het bruidspaar gehoord. Ze vonden het superleuk om zich nog eens heel mooi op te maken en hun mooie kleiding aan te trekken. Er was ook geen haast. We konden heel uitgebreide wandeling door het park maken zonder tijdsdruk, wat hele mooie, ontspannen, spontane en ongedwongen trouwfoto’s heeft opgeleverd.

We took the photos of Mariëlle and Vincent at three different locations: town hall Leidschendam-Voorburg, restaurant De Knip in Voorschoten and the beautiful Park Clingendael in The Hague.
After the ceremony full of beautiful emotions and beautiful live music provided by the family of the newlyweds, we went to restaurant De Knip, where the father of the groom had prepared a very nice surprise: a real “huwelijksbootje” – wedding boat! (A reference to the dutch saying “in een huwelijksbootje stappen” meaning getting married.)
Because the day became longer than planned and both the bride (who was pregnant) and the daughter of the newlyweds became very tired and it also started to rain, we decided together with the bridal couple to plan their session on another day . They choose to make use of our “Another day bride & groom shoot” offer (see our investment page).
Two days later we did a beautiful shoot in Park Clingendael with the newlyweds and their daughter. We have heard many compliments about this opportunity from the couple. They thought it was super fun to make up again very nicely and to put on their beautiful clothes. There was no rush either, we were able to take a very extensive walk through the park without time pressure, which resulted in very beautiful, relaxed, spontaneous and casual wedding photos.

Renate&Demian

Niet elke bruiloft is heel groot. Zeker in de periode waar we heel vaak te maken kregen met beperkingen vanwege de pandemie. Deze bruiloft in Zwolle hebben we vastgelegd alleen in het gemeentehuis en in het park. In het park hebben we familiefoto’s gemaakt en een mini sessie van het bruidspaar. Onze prijspakketten zijn er om jullie een uitgangspunt te geven om te zien wat jullie kunnen verwachten (het aantal foto’s en aantal uren die we aanwezig zijn). We kunnen altijd een vrijblijvende prijsopgave voor elke bruiloft voorbereiden, dus vraag ons naar de mogelijkheden.

Not every wedding is very big. Especially in times when we had to deal with restrictions due to the pandemic.  This wedding in Zwolle we only covered in the town hall and in the park. In the park we took family photos and a mini session of the bridal couple. Our price packages are there to give you a starting point to see what you can expect (number of photos and number of hours we will be present). We can always prepare a quote for any wedding without obligations, so ask us what is possible. ​

Bianca&Rini

We zijn voor Bianca en Rini naar Goes gereisd. We hebben een zeer aangename dag gehad en mooie foto’s gemaakt voor een zeer tevreden bruidspaar. Bianca en Rini hadden speciale wensen voor hun trouwalbum die we waar konden maken. We kunnen heel veel verschillende trouwfotoproducten leveren en adviseren jullie graag bij het maken van de beslissing.

We traveled to Goes for Bianca and Rini. We had a very pleasant day and made beautiful pictures for these very satisfied newlyweds. Bianca and Rini had special wishes for their wedding album that we could fulfill. We can supply many different wedding photo products and are happy to advise you and help you to decide.