Hallo, we zijn twee zussen Anna en Barbara en samen zijn we Zus en Zo Foto. We maken prachtige foto’s van speciale momenten in jouw leven. Trouwen met Zus en Zo Foto is speciaal voor stellen die elkaar het “ja woord” willen geven.

Gaan jullie (binnenkort) trouwen dan willen we heel graag jullie bijzondere dag vastleggen.

Wat kan je van ons verwachten?

We houden van werken met mensen. We zijn open, vriendelijk en professioneel. We nemen de tijd en creëren rust tijdens elke fotoshoot, maar bovenal werken we altijd met zijn tweeën.

Wat betekent het voor jullie?

Omdat we altijd allebei foto’s maken zijn we vrijwel onzichtbaar tijdens jullie ceremonie. We hoeven minder te verplaatsen om toch foto’s van verschillende hoeken te kunnen nemen. We hebben meer tijd en mogelijkheden om vergankelijke en niet te herhalen momenten en emoties te fotograferen.

Hoe werken we?

Na het eerste contact zullen we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen om elkaar een beetje te leren kennen, jullie wensen door te nemen en verschillende mogelijkheden aan jullie voor te stellen. Onze voorkeur gaat altijd uit naar een persoonlijke ontmoeting maar als het niet mogelijk is, plannen we dan een videocall in.

Afhankelijk van de afgesproken details maken we foto’s tijdens jullie bruiloft en binnen enkele dagen sturen we jullie een aantal teasers (een selectie van al bewerkte foto’s geoptimaliseerd voor het sociale media) zodat jullie alvast van de mooie foto’s kunnen genieten en delen met jullie dierbaren. Binnen 10 werkdagen ontvangen jullie een login voor jullie persoonlijke online galerij om het afgesproken aantal foto’s uit te kiezen. Binnen 6 weken na het doorgeven van jullie selectie ontvangen jullie de zorgvuldig nabewerkte digitale foto’s. Voor sommige fotoproducten is de besteltijd wat langer.

Hallo, we are two sisters Anna and Barbara and together we are Zus en Zo Foto. We create beautiful photographs of special moments of your life. Trouwen met Zus en Zo Foto is especially for couples who are to say “yes” to each other.

If you are (soon) getting married, we would love to capture your special day for you.

What can you expect from us?

We love to work with people. We are open, friendly and professional. We always take time and create a pleasant atmosphere during each photo shoot, but above all we always work together.

What does this mean for you?

Because we always shoot together, we are almost invisible during your ceremony. We need to move much less throughout the location but still can take pictures from different angles. We have more time and possibilities to capture those elusive and unrepeatable moments and emotions.

How do we work?

After the first contact we will plan an obligation free introductory meeting to get to know each other a little bit, learn about your wishes and introduce you to all possibilities. We always prefer to meet in person but if this is not possible, we plan a video call.

Depending on details we agreed on, we take photos during your wedding and send you teasers (a selection of edited photos that are optimised for social media) within few days so that you can enjoy your beautiful pictures already and share them with your loved ones. Within 10 working days from your wedding, we send you a login for your personal online gallery so you can select the agreed number of photos. Within 6 weeks after we receive your selection, we deliver the carefully edited digital photos. Some of the printed products can have a longer delivery time.

Dit zijn wij | This is us

Zus en Zo Foto

Anna

Ik heb vrijwel altijd foto’s gemaakt. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en ook later in mijn werk ben ik heel veel bezig geweest met beeldverwerking en vormgeving. Toen mijn eigen kinderen geboren werden, begon ik me te verdiepen in portretfotografie en heb ik een professionele camera aangeschaft. In 2019 heb ik samen met mijn zus Zus en Zo Foto opgericht waar ik voltijd werkzaam ben. Ik zou het heel leuk vinden om ook voor jou mooie foto’s te maken zodat je later prachtige herinneringen hebt.

I have been making photos for the most of my life. Design and image processing were one of the most important aspects of my studies Industrial Design at Delft University of Technology and later in my professional career. When my children were born, I started to learn more about portrait photography, and I bought professional camera and lenses. I decided to make my work my passion and my passion my work. In 2019 together with my sister we created Zus en Zo Foto where I work full time. It would be my pleasure to make beautiful photos for you so you can keep lovely memories for later.

Barbara

Ik ben een gelukkige vrouw en moeder van twee leuke kinderen. Ik houd van dieren en natuur. Uit deze liefde en gevoeligheid voor schoonheid is mijn hobby fotograferen geboren. Door mijn werk bij Zus en Zo Foto wil ik mijn passie met je delen en bijzondere momenten in je leven op mooie foto’s vastleggen.

Hi, my name is Barbara. I’m happy wife and mum of two. I love animals and nature. Out of this love and sensitivity for beauty my hobby of photography was born. Through my work at Zus en Zo Foto I want to share my passion with you and capture unique moments of your life on beautiful photos.